Hobbymessen i Bergen 10. - 11. april 2021


Vi tar sikte på å arrange Hobbymessen i år igjen, men må ta forbehold om at den ikke lar seg gjennomføre dersom koronasituasjonen ikke tillater det når messetid nærmer seg. Vær oppmerksom på at vi i år vil arrangere messen i Åsane Kulturhus istedenfor Turnhallen, som vi vanligvis bruker. Messeområdet i kulturhuset består av flere saler og rom istedenfor en stor sal som vi er vant til. Vi er sikker på at vi vil kunne arrangere en god messe i spennende nye lokaler, selv om det totale tilgjengelige arealet er mindre enn i Turnahallen. 


Det vil komme en oversikt over utstillere og deltakere på messen når vi nærmer oss den. Vi blir nødt til å få oversikt over alle deltakere før vi kan tildele standplass på grunn av endringen i messeområde. Oversikten vil derfor kunne komme litt senere enn normalt.


Det vil bli mulig å få seg noe å spise og drikke på messen som vanlig. I tillegg til vår egen messekafé, finnes det også en kafé i kulturhuset som er åpen om lørdagen.


Hobbymessen.no © 2021